Kay Leigh Drake

Ansteorrean Awards

Award of Arms  1995-07-15    
Queen's Rapier of Ansteorra, Award o/t  1996-08-03    
Western Cross, Order o/t (Bonwicke)  1996-12-27    
Court Barony  1997-01-11  Bonwicke 01/11/1997-10/24/1998  
Sable Thistle of Ansteorra, Award o/t  1997-04-24  Pottery  
Sable Crane of Ansteorra, Award o/t  1998-08-14    
Queen's Blade of Honor  1999-01-30  Sara  
White Scarf of Ansteorra, Order o/t  1999-08-07    
Rose, Order o/t  2000-07-22    
County  2000-07-22    
Star of Merit, Order o/t  2001-09-22    
Queen's Glove of Ansteorra  2002-01-05  Larissa  
Iris of Merit, Order o/t  2002-03-16    

Elfsea Awards

No Elfsea Awards found

Heraldry